www.cmd.org.pl nabol.poradnikpacjenta.net.pl http://www.unitycentrum.pl/a/62/broker-ds-ubezpieczen-naleznosci/oferta/ubezpieczenie-naleznosci/bydgoszcz

Obowiązkiem każdego kierowcy jest posiadanie ważnego dokumentu,
stwierdzającego, że opłacone zostały składki na ubezpieczenia komunikacyjne.
Ubezpieczenie OC od odpowiedzialności cywilnej muszą posiadać wszyscy
kierowcy. Drugim, dobrowolnym ubezpieczeniem jest AC, czyli assistance, które
co prawda nie jest obowiązkowe, lecz warto je posiadać. Dlaczego? Odpowiedź
jest bardzo prosta.

AC obejmuje bowiem takie przypadki jak kradzieże, czy
uszkodzenia pojazdu. Przykładowo, mając opłaconą składkę AC, w przypadku
wandalizmu, próby włamania lub samego włamania, co spowoduje uszkodzenie
naszego mienia, możemy spodziewać się zwrotu kosztów naprawy lub
odszkodowania. Ważne jest, by włamanie lub uszkodzenie zgłosić odpowiednim
organom. Na rynku jest wiele firm, które oferują ubezpieczenia komunikacyjne.
Firmy te konkurują ze sobą głównie ceną i tym właśnie starają się przyciągnąć
kierowców. Jednak warto pamiętać, by przy podpisywaniu umowy z danym
towarzystwem zwracać uwagę na zakres ubezpieczenia.