ubezpieczenie kredytu kupieckiego broker Kraków www.bisnode.pl/firma/?id=808123&nazwa=ORANGE_POLSKA_S_A

Zgodnie z polskim prawek, każdy obywatel, który posiada samochód, podlega
obowiązkowi ubezpieczenia go. Ubezpieczenia komunikacyjne zawrzeć można z
dowolnie wybraną firmą, niemniej jednak w przypadku kontroli należy mieć druk
świadczący o ważnym, aktualnym ubezpieczeniu. Do ubezpieczeń komunikacyjnych
zaliczamy tak zwane AC oraz OC, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
i autocasco.

Są one niezwykle ważne ponieważ dają gwarancję wypłacenia
świadczeń między innymi z powodu wypadku na drodze lub uszkodzenia cudzego
pojazdu. O ile ubezpieczenie AC jest dobrowolne, to OC objęci są obowiązkowo
wszyscy kierowcy. Warto jednak ubezpieczyć siebie i swój samochód również pod
kątem kradzieży lub zniszczeń pojazdu. Są to bowiem przypadki, których nie
możemy wykluczyć posiadając samochód. Dobrze jest więc być zabezpieczonym na
te przykre okoliczności. Liczba kradzieży aut co prawda maleje z roku na rok,
jednak nie jest ona na tyle niska, b y móc całkowicie wykluczyć ewentualność
kradzieży.