pomoc drogowa holowanie oferujemy profesjonalne audyty audyt bezpieczeństwa informacji jak audytować firmę

Niezależnie od tego, jakiej marki, czy klasy posiadamy samochód, powinniśmy pamiętać o kilku bardzo ważnych kwestiach z nim związanych. Po pierwsze ubezpieczenia komunikacyjne, które zawieramy z towarzystwami ubezpieczeniowymi są obowiązkowe. Dokładniej konieczne jest posiadanie ważnego ubezpieczenia OC na wypadek kontroli drogowej. Najlepiej jest więc przypiąć je do pozostałych dokumentów, takich jak dowód rejestracyjny, czy prawo jazdy. Ubezpieczenie AC natomiast jest dobrowolne, jednak niezwykle przydatne w razie niespodziewanych okoliczności, takich jak kradzież, czy uszkodzenie pojazdu.

Konieczne jest
również robienie co pewien czas kontroli sprawności pojazdu. Ponadto każdy
kierowca powinien pamiętać o zapalaniu świateł podczas jazdy, wymianie opon z
letnich na zimowe i odwrotnie. Również obowiązkiem prowadzącego pojazd jest
orientowanie się w przepisach drogowych i bycie na bieżąco we wszystkich
wprowadzanych zmianach. Każdy kierowca powinien pamiętać, że nieznajomość
przepisów nie zwalnia go od odpowiedzialności w przypadku naruszenia ich.